Zápis

Sem píšte svoje prihlášky do Ligi.

Prihláška bude v takejto forme:
1-Nick na N-A
2-Svoje ICQ
Sem píšte prihlášky