Pravidlá

Turnaj

Pravidla Turnaju
1. Hraje se na dva víťazné zápasi.
2. Postupuje ten hráč, který má viac víťaztiev.
3. Rozlosovanie je uplne náhodné a námietky budú ignorované.

4. Behom zápasu je povolené meniť postavy.
5.Za káždý vyhraný zápas dostava hrač 5 bodov.
55
6. Finále se bude odehrávať takto. Bude se hráť na 2 výťaztvá.Výťaz dostane 10-bodov;2.miesto 7-bodov;3.miesto 5-bodov.
7. Výsledky odohraných zápasov píšte http://anbu-bk.iplace.cz/menu/turnaj/vysledky v tvare: xxx vs. xxx, výťaz xxx, v pomere x:x
8. Výsledok zapísuje do shoutboardu výťaz zápasu.